Ogłoszenia

Dokumenty rekrutacyjne

Szanowni Rodzice Wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka są dostępne w zakładce DLA RODZICA. Wnioski na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są do 30 kwietnia 2020 r.

Zawieszenie działalności żłobków i klubów dziecięcych.

Uprzejmie informuję, że 10 kwietnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.) rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w […]

Skip to content