Ogłoszenia

Przypominamy, że do 30 kwietnia 2022r, należy złożyć zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców dziecka.
Nie złożenie w/w dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru dziecka do Publicznego Żłobka w Prószkowie na rok szkolny 2022/2023r.

Skip to content