Uncategorized

Zgłoszenie dziecka

Przyjęcia dziecka do żłobka od 06 maja 2020 roku odbywać się będą poprzez wypełnienie karty zgłoszenia oraz oświadczeń o sytuacji zdrowotnej dziecka. Karta będzie dostępna do pobrania po ogłoszeniu listy przyjętych dzieci. Lista przyjętych dzieci będzie ogłoszona w poniedziałek 04 maja 2020 do godz 15.00. Dzieci oraz rodziców wracających do żłobka obowiązywać będą procedury bezpieczeństwa […]

Otwarcie żłobka

Drodzy rodzice Od środy 06.05.2020 otwieramy żłobek przy uwzględnieniu wytycznych GIS i MZ. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci oraz personelu otwieramy się z ograniczeniami. W pierwszej kolejności ze żłobka powinny korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu […]

Dokumenty rekrutacyjne

Szanowni Rodzice Wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka są dostępne w zakładce DLA RODZICA. Wnioski na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są do 30 kwietnia 2020 r.

Zawieszenie działalności żłobków i klubów dziecięcych.

Uprzejmie informuję, że 10 kwietnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.) rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w […]

Skip to content